Egy titkos szabály

titok egy kulcsa a német főnevek neméhez, a névelőkhöz, a der, die, das-hozMegosztom Veled a titok egyik kulcsát

a német főnevek neméről,

vagyis a der, die, das rejtelmeiről

Neked is problémát okoz eldönteni, hogy egy német főnév milyen nemű? Nem csodálom, mert ebben még a német anyanyelvűek sem mindig értenek egyet. Ők is el-eltévesztik és olyan is előfordul, hogy egy-egy szó más más-más névelőt kap a különböző német nyelvterületeken. Nem olyan nagy baj, ha esetleg eltéveszted, legfeljebb azt gondolják más régióból érkeztél 🙂

Ha azonban szeretnél tényleg helyesen beszélni németül (esetleg nyelvvizsgára készülsz), elárulok Neked egy nagyon jól használható szabályt, amivel sok német főnév nemét meg tudod határozni majd. Nem használható az összes főnévre, de a német főnevek egy nagy csoportjánál jól fog jönni.

Az igéből képzett főnevek neméről van szó.

Igéből háromféleképpen képezhető főnév.

1. -en (=-ni)

A legegyszerűbb, ami az összes igénél működik, amikor a főnévi igenevet (a magyarban a -ni végződés pl. enni) egyszerűen minden változtatás nélkül nagybetűvel írod. Ezek a főnévi igenévből képzett német főnevek mindig semleges neműek, vagyis DAS névelőt kapnak.

Például

essen -> das ESSEN

schreiben -> das SCHREIBEN

Ez a csoport nagyon produktív. Gyakorlatilag bármelyik ige főnévi igenévi alakjából képezhetsz így főnevet és ami még szuper benne, hogy a nemét ill. névelőjét biztosan nem fogod eltéveszteni.

 

2. -Ø

A második csoportnál úgy képezünk főnevet, hogy elhagyjuk az ige végződését és csak az ige tő marad, nem kap semmilyen végződést. A tőhang sok esetben megváltozik, mivel ez elsősorban az erős ragozású, vagyis a rendhagyó igékre jellemző. Ezek a főnevek hímneműek, vagyis DER a névelőjük.

Például:

gehen, ging, gegangen -> der GANG

ziehen, zog, gezogen -> der ZUG

Ezeknél a főneveknél nem mindig könnyű elsőre felismerni, hogy igéből képződtek, de az ige múlt idejű alakjai és esetleg a jelentés is segít. Ahogy egyre több ilyet ismersz, egyre könnyebb lesz őket beazanosítanod. Gyűjts hát hasonló példákat!

 

3. -d / -t

A harmadik típusnál az igető  -t vagy -d végződést kap. Ezek a főnevek nőneműek, vagyis DIE a névelőjük.

Például:

jag/en -> jag+d -> die JAGD

fahr/en -> fahr+t -> die FAHRT

 

Ezzel a három módszerrel képzősnek igéből főnevek. A három típus lefedi a három nemet, egyik sem marad ki. Ha esetleg elsőre kicsit bonyolultnak tűnik ez a szabály, meglátod, ahogy figyeled majd a német főneveket, és eleinte csak utólag ismered fel esetleg, hogy melyik igéből származnak, egyre könnyebb lesz és idővel meg tudod majd határozni vele sok főnév nemét és nem téveszted el névelőjét.

És hogy miért titkos a szabály? Előtted már nem titok többé, de sokan nem ismerik ezt a lehetőséget a német főnevek nemének meghatározására. Sokan azt gondolják, hogy a német főnevek nemét, névelőjét egyszerűen be kell magolni és kész. Nincs benne semmi logika. Pedig van! Csak ismerni kell ezeket a kis titkokat 🙂

Próbáld ki, gyűjts mindegyik típusra szavakat, hogy idővel segítsenek Neked eligazodni a főnevek nemének útvesztőjében 🙂

Viel Erfolg!

Német szavak könnyedén 2.

A Német szavak könnyedén első részében már leírtam, hogyan bővítheted szókincsedet kis erőbedobással, de nagy hatékonysággal. Remélem már el is kezdted gyűjteni a nemzetközi kifejezéseket!

Az internacionalizmusokkal való szótanulás azonban szerintem még hatékonyabbá tehető!

Gyűjtsd a szavakat csoportokban!

Talán feltűnt, hogy a magyarban és a németben egyaránt használt nemzetközi kifejezések között megfigyelhető bizonyos szabályszerűség. Ebben is van  logika, ami még könnyebbé teszi a tanulást!

Ha megnézed például a

Definition – definíció

Funktion – funkció

Dokumentation – doumentáció

Diskrimination – diszkrimináció

szavakat, megfigyelheted, hogy a német -tion főnévképző teljesen megfeleltethető a magyar -ció képzőnek, vagyis -tion = -ció.

Talán azt is tudod, hogy a -tion végződésű főnevek milyen neműek a németben? Bizony, jól emlkészel, nőneműek, vagyis DIE névelőt kapnak.

Nézzünk még néhány példát!

-ismus = -izmus

Alkoholismus – alkoholizmus

Klassizismus – klasszicizmus

Kapitalismus – kapitalizmus

Újabb vizsgakérdés :-): milyen neműek az -ismus képzővel képzett német szavak?

A helyes válasz: hímneműek, vagyis DER lesz a névelőjük.

 

-ität = -itás

Identität – identitás

Immunität – immunitás

Kreaitivtät – kreativitás (<-ez szerintem az idegen nyelven való megnyilvánulásnál elengedhetetlen :-)!)

Az -ität képzős szavak nőneműek, névelőjük DIE.

 

-ie = -ia

Allergie – allergia

Energie – energia

Drogerie – drogéria

Az -ie végű német főnevek nőneműek (DIE).

 

-nz = ncia

Konsenquenz – konzekvencia

Konkurenz – konkurencia

Dominanz – dominancia

Az -nz végű német főnevek nőneműek (DIE)

 

-ur = úra

Garnitur – garnitúra

Karikatur – karikatúra

Kultur – kultúra

Kur – Kúra

Az –ur végződésű német főnevek nőneműek (DIE).

 

-ik = – ika

Politik – politika

Erotik – erotika

Grammatik – grammatika

Klinik – klinika

Az –ik végződésű német főnevek szintén nőneműek (DIE)

-ssion = sszió és -sion =  -zion

Depression – depresszió

Aggression – agresszió

Dimension – dimenzió

A –ssion és -sion képzős főnevek nőneműek (DIE).

 

-ist = -sta

Optimist – optimista

Terrorist – terrorista

Publizist – publicista

Az -ist végződésű német főnevek hímneműek (DER).

 

-e = -a vagy Ø

-e-re végződő német főnevek egy része -a-ra végződik a magyarban:

Dame – dáma

Kanne – kanna

Kollege – kolléga

Lampe – lámpa

Az -e-re végződő német főnevek másik része pedig a német szóban megtalálható mássalhangzóra végződik (vagy annak a magyarban kiejtett megfelelőjére):

Pediküre – pedikűr

Majonäse – majonéz

Bluse – blúz

 

-Ø = -a

A német főnevek mássalhangzóra végződnek, a magyar megfelelőik -a-ra végződnek:

Analphabet – analfabéta

Figur – figura

Idiot – idióta

Norm – norma

 

Ugye milyen logikus ez az egész és milyen könnyen megtanultál máris egy csomó szót? (Számold meg gyorsan hányat és gyűjts még mindegyik csoporthoz legalább ugyanennyi példát!) Sőt, még a névelőjüket is könnyedén megjegyezhetted!

Még hogy a nyelvtanulásban és a németben nincsen logika?! Remélem szépen lassan meg tudlak győzni róla, hogy ez nem igaz! A nyelvtanulás és a logika igenis jól megférnek együtt! És ha megtaláljuk az összefüggéseket, könnyebb lesz sok mindent megtanulni németül (például szavakat, a főnevek nemét ill. névelőjét is)!

Ezzel azonban még messze nem merítettük ki a nemzetközi szavak nyújtotta lehetőségeket.

Tovább is van mondjam még? 🙂

Legközelebb innen folytatjuk!

Addig is bővítsd német szókincsedet  takarékon, de mégis hatékonyan! 🙂

 

(Forrás: Kuna Ágnes: A jövevényszavak és az internacionalizmusok szerepe az idegennyelv-oktatásban magyar-német viszonylatban)